Έναρξη συλλογής ελαιόκαρπου και λειτουργίας ελαιουργείου για την παραλαβή του

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
22 Οκτωβρίου, 2020
Εκπαίδευση : Συγκομιδή ελαιοκάρπου
30 Οκτωβρίου, 2020