Έναρξη συλλογής ελαιόκαρπου και λειτουργίας ελαιουργείου για την παραλαβή του