Ένα ακόμη πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ ολοκληρώνεται με επιτυχία