Ένα ακόμη πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ ολοκληρώθηκε με επιτυχία