Έρευνα για την εισαγωγή καινοτομιών στον κτηνοτροφικό τομέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
19 Δεκεμβρίου, 2019
Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου
22 Ιανουαρίου, 2020