Απολογισμός 2ου έτους προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2018-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
7 Σεπτεμβρίου, 2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
11 Σεπτεμβρίου, 2020