Απολογισμός 2ου έτους προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2018-2021