ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Απολογισμός 2ου έτους προγράμματος εργασίας ΟΕΦ 2018-2021
8 Σεπτεμβρίου, 2020
Ο ΑΣ Μυλοποτάμου στηρίζει τα ΠΟΠ προϊόντα.
29 Σεπτεμβρίου, 2020