ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου
22 Ιανουαρίου, 2020
Αποτελέσματα Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ »
27 Ιανουαρίου, 2020