ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Γραβιέρα Κρήτης με άρωμα Μυλοποτάμου
17 Δεκεμβρίου, 2019
Έρευνα για την εισαγωγή καινοτομιών στον κτηνοτροφικό τομέα
20 Δεκεμβρίου, 2019