ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Επισκόπηση της ευρωπαϊκής αγοράς ελαιολάδου
15 Νοεμβρίου, 2019
Πρόσκληση σε εκπαιδευτική συνάντηση
21 Νοεμβρίου, 2019