ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
26 Αυγούστου, 2019
Γενική οδηγία άρδευσης No 20
2 Σεπτεμβρίου, 2019