ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
16 Οκτωβρίου, 2020
Τροφή: Προνόμιο όλων των ανθρώπων
16 Οκτωβρίου, 2020