Αποτελέσματα Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
27 Ιανουαρίου, 2020
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
30 Ιανουαρίου, 2020