ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
2 Σεπτεμβρίου, 2019
Γενική οδηγία άρδευσης No 21
5 Σεπτεμβρίου, 2019