Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά

Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
10 Οκτωβρίου, 2019
Ολοκλήρωση αρδευτικής περιόδου
15 Οκτωβρίου, 2019