Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
8 Οκτωβρίου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
11 Οκτωβρίου, 2019