ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Γενική οδηγία άρδευσης No 25
4 Οκτωβρίου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
10 Οκτωβρίου, 2019