ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ»
19 Οκτωβρίου, 2020
Έναρξη συλλογής ελαιόκαρπου και λειτουργίας ελαιουργείου για την παραλαβή του
26 Οκτωβρίου, 2020