Έναρξη συλλογής ελαιόκαρπου και λειτουργίας ελαιουργείου για την παραλαβή του
26 Οκτωβρίου, 2020
Πρόσκληση σε εκπαιδευτική συνάντηση
2 Νοεμβρίου, 2020