Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου