Η πολιτιστική και υγιεινή αξία του κρητικού ελαιολάδου

Έρευνα για την εισαγωγή καινοτομιών στον κτηνοτροφικό τομέα
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
27 Ιανουαρίου, 2020