Η χρησιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής