Με 30 € /στρέμμα η έκτακτη ενίσχυση των παραγωγών ελαιολάδου