Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛIΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»
7 Ιανουαρίου, 2022
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
16 Φεβρουαρίου, 2022