Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
11 Οκτωβρίου, 2019
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
23 Οκτωβρίου, 2019