Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών συναντήσεων