ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11 Οκτωβρίου, 2021
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛIΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»
7 Ιανουαρίου, 2022