Πόσο ασφαλείς είναι οι παραγωγοί κατά την άσκηση αγροτικών εργασιών