Συνέδριο για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια