Συνεχίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση στην ελαιοκαλλιέργεια