Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Ολοκλήρωση αρδευτικής περιόδου
15 Οκτωβρίου, 2019
Όλοι μαζί φροντίζουμε για την παραγωγή του ελαιολάδου ΠΟΠ Βόρειος Μυλοπόταμος
30 Οκτωβρίου, 2019