Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ»

Τροφή: Προνόμιο όλων των ανθρώπων
16 Οκτωβρίου, 2020
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
22 Οκτωβρίου, 2020