ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
16 Οκτωβρίου, 2020
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ»
19 Οκτωβρίου, 2020