Απολογισμός πρώτου έτους προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022

Μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος των μελών των Ομάδων Παραγωγών
19 Μαΐου, 2022
Συνέδριο για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια
26 Μαΐου, 2022