Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛIΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»