ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26 Αυγούστου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
Δείτε εδώ το δελτίο γεωργικής προειδοποίησης με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών […]
26 Αυγούστου, 2019
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 17025:2000
Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26 Αυγούστου, 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ Αποτελέσματα πρόσκλησης για […]