ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26 Αυγούστου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
Δείτε εδώ το δελτίο γεωργικής προειδοποίησης με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών […]
26 Αυγούστου, 2019
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΥΠΟ ISO 17025:2000
Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
26 Αυγούστου, 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ Αποτελέσματα πρόσκλησης για […]
26 Αυγούστου, 2019
Αποτελέσματα πρόσκλησης για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΊΟ
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ
26 Αυγούστου, 2019
Γενική Οδηγία Άρδευσης Νο 19
Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης.
19 Αυγούστου, 2019
Γενική οδηγία άρδευσης Νο18
Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης
12 Αυγούστου, 2019
Γενική Οδηγία Άρδευσης Νο 17
Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης.
6 Αυγούστου, 2019
Γενική οδηγία άρδευσης No 16
Δείτε εδώ τη γενική οδηγία άρδευσης που αφορά στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης.
2 Αυγούστου, 2019
Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την ελιά
Δείτε εδώ το δελτίο γεωργικής προειδοποίησης με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εχθρών […]