ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29 Ιουλίου, 2019
Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στο ελαιουργείο
Δείτε εδώ το αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης.